làm thế nào để tạo ra một biểu đồ chuyên nghiệp như trên mạng

làm thế nào để tạo ra một biểu đồ chuyên nghiệp như trên mạng

làm thế nào để tạo ra một biểu đồ chuyên nghiệp như trên mạng

1, chọn loại biểu đồ thích hợp

Trước hết, bạn cần phải xác định loại biểu đồ nào phù hợp nhất với dữ liệu của bạn và thông điệp mà bạn muốn truyền đạt. Các loại biểu đồ phổ biến gồm biểu đồ đường gấp, biểu đồ cột, biểu đồ phân tán và biểu đồ hình tròn. Đồ thị đường gấp thích hợp để hiển thị các xu hướng thay đổi theo thời gian, các đồ thị cột thích hợp hơn để so sánh kích thước dữ liệu phân loại, biểu đồ phân tán có thể hiển thị các mối quan hệ giữa hai biến số, và các đồ thị hình tròn được sử dụng để hiển thị các mối quan hệ tỉ lệ giữa một phần và tổng thể.

Thu thập và sắp xếp dữ liệu

Với một loại biểu đồ thích hợp, bước tiếp theo là thu thập và sắp xếp dữ liệu. Dữ liệu phải chính xác, đầy đủ, và sắp xếp theo dạng mà bạn cần. Một số dữ liệu có thể phải được tính toán hoặc xử lý trước khi được sử dụng. Khi sắp xếp dữ liệu, các loại dữ liệu khác nhau nên được phân loại và đảm bảo rằng chúng hợp lý.

3, sử dụng phần mềm chuyên nghiệp

1. mở phần mềm chuyên nghiệp và nhập hoặc nhập dữ liệu của bạn.

2. chọn loại biểu đồ thích hợp và điều chỉnh các tính năng khác nhau của biểu đồ theo nhu cầu, chẳng hạn như tiêu đề, nhãn trục, biểu đồ, vv.

3. sử dụng các công cụ phần mềm cung cấp để làm đẹp các biểu đồ, chẳng hạn như điều chỉnh màu sắc, phông chữ và bố trí, vv.

4. xuất bản các biểu đồ theo định dạng cần thiết, như file JPEG, PG, hoặc PDF, v.v.

4, sau khi làm đẹp và tối ưu hóa

1. điều chỉnh kích thước và tỷ lệ của biểu đồ để phù hợp với phong cách thiết kế tổng thể.

2. dùng màu sắc và phông chữ thích hợp, nhấn mạnh các điểm và các lớp.

3. thêm thẻ dữ liệu, biểu đồ và chú thích để giúp người đọc hiểu tốt hơn nội dung của biểu đồ.

4. tối ưu hóa bố trí biểu đồ để làm cho nó gọn gàng và cân bằng hơn trên trang.